Tour de Pelso 2OO9


Vítame Vás na naąej Web stránke!

Veríme že sa Ttohto roku zúčastníte preteku 
Balaton Maraton (200 km), Balaton XL Maraton (250 km), alebo Tihany Túry (76 km)!

Veríme že naąa web stránka Ti poskytne vąetky dôležité informácie.

Môžeą sa oboznámi» zo vznikom preteku a jej krátkej hiątórie!

Niečo o preteku:

"Predkom" preteku bola Azúr Hotel Kupa ktorá sa uskutočnila po 1 krát v roku 1991 a potom podla latinského mena Balatonu bolo na "krątinách" prekrstené na Pelso

Tento medzynárodní pretek bol 3. dňový a pozostával z 5. etáp a pred 13. rokmy obiąlo po prvý krát Balalton. Odstupom času sa z 5. etáp stala takzvaná klasika na 203 km.

Pret 6 rokmy sme sa rozhodli že pretek prístupnime aj neregistrovaním cyklistom. Dnes túto 200 km dlhú tra» môžu zdola» aj cyklisti ktorý si chcú spravy» iba cyklotúru.

Samozrejme sme vedeli že nie každý je schopný zdola» maratónsku tra» a preto sme sa rozhodli pre ďaląie dve kratąie trate - Tihany Túra 76 km; Panoráma Túra 25 km - Takto si môže premera» každý svoje schopnosti a takto možno o pár rokov sa možno môžeme stretnú» na maratonskej trati.

Jedno spoločné meno na tieto 3 podujatia je 
Tour de Pelso.

Od začiatkov sa tento pretek stal najvätąim cestným pretekom v Maďarsku. V roku 2008 očakávame okolo 1500 účastníkov na brech Balatónu.

Čakáme aj Teba na naąe podujatie!

Program

Podrobný program: 
Balaton Maraton;   Tihany Túra