Tour de Pelso

 

Plánovaný program:

31. máj. 2018.

Od 14:00 h - do 20:00 h   prezentácia a prebratie ątartových čísiel a reklamných balíčkov
Miesto: ...

01. jún. 2018.

Od 10:00 h - do 23:00 h   prezentácia a prebratie ątartových čísiel a reklamných balíčkov
Miesto: ...

02. jún. 2018.

Od 06:00 h - do 10:00 h   prezentácia a prebratie ątartových čísiel a reklamných balíčkov
Miesto: ...

O 08.00 Start Balaton Marathonu 200 km
O 10.00 Start Tihany Túry 76 km
O 10.30 Start Panoráma Túry 25 km

Očakávanie dojazd prvých finalistov:

Od 12.10 finalisti Panoráma túry
Od 12.45 finalisti Balaton maratonu
Od 13.20 finalisti Tihany túry

Od 13.00 obed pre kaľdého účastníka pretekov!
Od 13.00 bezplatná moľnos» massáľe pre účastníkov Tihany Túry a Balaton Maratónu.

Pribliľne:

Od 16.30 Vyhlasovanie výsledkov Balaton maratónu.
Od 18.30 losovanie tomboly.

Zmena programu a a časového rozpisu je vyhradená!